WerkFit-traject

In ons WerkFit-traject worden de deelnemers begeleid bij hun persoonlijke ontwikkeling in de richting van werk. Het traject is gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en opdoen van relevante werkervaring. Deelnemers krijgen inzicht in zichzelf en eigen kennen, kunnen en talenten, evenals een realistisch beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Gedurende het traject wordt het zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kennen en kunnen vergroot. Ook leren deelnemers om te gaan met mogelijke struikelblokken en belemmerend gedrag. Het doel is dat de deelnemers na dit traject doorstromen naar een betaalde baan of een traject waarin ze vakvaardigheden leren. Omdat iedere deelnemer uniek is qua achtergrond en persoonlijke situatie, bieden wij WerkFit-trajecten op maat. Het WerkFit-traject is geschikt voor toepassing in alle branches en sectoren. 

Ontdek het Potentieel met Ons WerkFit-Traject
WerkFit-traject

In ons WerkFit-traject worden de deelnemers begeleid bij hun persoonlijke ontwikkeling in de richting van werk. Het traject is gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en opdoen van relevante werkervaring. Deelnemers krijgen inzicht in zichzelf en eigen kennen, kunnen en talenten, evenals een realistisch beeld van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Gedurende het traject wordt het zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kennen en kunnen vergroot. Ook leren deelnemers om te gaan met mogelijke struikelblokken en belemmerend gedrag. Het doel is dat de deelnemers na dit traject doorstromen naar een betaalde baan of een traject waarin ze vakvaardigheden leren. Omdat iedere deelnemer uniek is qua achtergrond en persoonlijke situatie, bieden wij WerkFit-trajecten op maat. Het WerkFit-traject is geschikt voor toepassing in alle branches en sectoren. 

Voor wie

Ons WerkFit-traject is voor mensen die om verschillende redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voorbeelden zijn bijstandsgerechtigden, Nuggers, Wajong-jongeren en UWV’ers. De groep deelnemers is zeer divers, van jong tot ouder. Ieder met hun eigen levens- en werkervaring, opleidingsniveau, bagage, achtergrond, cultuur en nationaliteit. Zij hebben gemeen dat het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden. Ook dat er op meerdere vlakken persoonlijke begeleiding nodig is voor verdere ontwikkeling in de richting van werk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen uiteindelijk succesvol kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Want ook zij hebben recht op een beter toekomstperspectief. 

Hoe gaat het in zijn werk

WerkFit worden is de basis om duurzaam aan het werk te kunnen gaan en blijven. In het WerkFit-traject staat de mens en de persoonlijke benadering voorop. De deelnemers werken aan hun ontwikkeldoelen naar werk en het stapsgewijs aanpakken van belemmeringen. Zij mogen rekenen op onze oprechte en persoonlijke aandacht, de juiste begeleiding en alle ruimte om hun kennis en ervaring te vergroten. Wij werken volgens een methodische aanpak, met vastomlijnde stappen, zorgvuldig geformuleerde doelstellingen en veel structuur. Die zijn de leidraad van het WerkFit-traject op maat. Kernbegrippen zijn haalbaar perspectief, motivatie en eigen regie.

Wat levert het WerkFit-traject op

Wat het WerkFit-traject oplevert? Kort samengevat zijn dat deelnemers die WerkFit zijn voor een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. 

Zij…

  • hebben hun werknemersvaardigheden ontwikkeld en opgefrist, om een goede werknemer en leuke collega te kunnen zijn;
  • zijn intrinsiek gemotiveerd om weer aan het werk te gaan;
  • hebben persoonlijke competenties, vaardigheden en talenten ontdekt en nader onderzocht. Ook waar persoonlijke passie ligt en welk werk de deelnemer wil gaan doen;
  • hebben hun sociale vaardigheden aangewakkerd en/of verder ontwikkeld;
  • staan steviger in hun schoenen. Het zelfvertrouwen en zelfbeeld is vergroot. Ze zijn weer gaan geloven in eigen kennen en kunnen, en daar ook trots op;
  • hebben inzicht in persoonlijke, realistische kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt: doen wat niet alleen leuk, maar ook passend is;
  • hebben duidelijke, realistische doelen voor werk op de korte en lange(re) termijn ontwikkeld, evenals een stappenplan om deze doelen te bereiken;
  • beschikken over een aantrekkelijk cv in handen dat werkt als een visitekaartje, met een sprekende profielomschrijving en een overzicht van competenties en talenten;
  • kunnen zich op een zelfverzekerde en professionele manier presenteren aan potentiële werkgevers en vertellen wat ze te bieden hebben; 
  • hebben – wanneer zij de Nederlandse taal bij aanvang van het traject niet goed beheersten – na drie maanden intensieve taaltraining hun taalniveau aanzienlijk verbeterd, wat kansen op de arbeidsmarkt vergroot; hebben tijdens de stageperiode relevante werkervaring en een werkritme opgedaan. Hun werknemersvaardigheden zijn verder ontwikkeld en getoetst in de praktijk, en de belastbaarheid is in kaart.