Missie – wat doen wij
  • De zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van onze deelnemers vergroten.
  • Deelnemers WerkFit maken voor een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. 
  • Onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners flexibiliteit en partnership bieden.
  • Vraag en aanbod bij elkaar brengen en de juiste match maken voor duurzaam werk.

Wat je aandacht geeft,

groeit

Deelnemers trajecten

Met oprechte aandacht, praktische trainingen en de juiste persoonlijke coaching/begeleiding geven wij deelnemers tools in handen om in een vertrouwde setting hun talenten en competenties te ontdekken, hun kennis en kunde te vergroten en reële kansen op de arbeidsmarkt te ontdekken en benutten. Het doel is om (weer) succesvol toe te treden tot de arbeidsmarkt en een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners

In de samenwerking met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners streven wij naar een duurzame relatie. Wij bieden flexibiliteit, ontzorgen op meerdere gebieden, plannen vaste evaluatiemomenten en spelen altijd in op nieuwe behoeftes.

Visie – hoe doen wij dit

Wij werken volgens MKO: Methodische Deelnemer Ontwikkeling. Kernbegrippen zijn haalbaar perspectief, motivatie en eigen regie. In onze methodiek staat het ontwikkelplan en motiverende gespreksvoering centraal. Het plan is altijd persoonlijk en op maat voor de deelnemer geschreven, en geeft tevens concrete doelen (en hoe deze te behalen) weer. Dit biedt houvast, focus en vergroot de slagingskans en de effectiviteit van inspanningen.

Succesfactoren

  • Persoonlijke benadering van de deelnemers (gezien en gehoord laten voelen).
  • Individuele en groepstrajecten in een veilige leer- en werkomgeving.
  • Creëren van een vertrouwensband.
  • Overzichtelijk, haalbaar en reëel perspectief bieden.
  • Onze zeer betrokken en deskundige medewerkers.
  • Wij doen wat nodig is en leveren maatwerk.

Uitbreiding dienstverlening

Wij geloven in onze aanpak en onze re-integratietrajecten. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in aanraking laten komen met de kansen en mogelijkheden die onze trajecten te bieden hebben. Met die gedachte hebben wij aan onze missie de visie toegevoegd om in de komende jaren het aantal gemeenten uit te breiden aan wie wij onze dienstverlening bieden.