Over AlleHandenWerk

AlleHandenWerk is een re-integratie- en detacheringsbureau met een groot sociaal hart. Wij zijn in 2015 gestart als een uitzend- en detacheringbureau, en deze tak van ons bedrijf bestaat nog steeds. Van meet af aan kwamen wij in contact met mensen die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die hopen op een kans om aan het werk te kunnen gaan, maar vaak zelf niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Geregeld zitten daar mensen bij met heel goede achtergronden en papieren. Zonde van al dat arbeidspotentieel, vonden wij. 

We merkten dat deze mensen met persoonlijke aandacht, de juiste begeleiding en het vergroten van hun kennis weer succesvol konden toetreden tot de arbeidsmarkt en daardoor weer actief deelnamen aan de maatschappij. Het feit dat we op deze manier een steentje bij konden dragen aan een beter toekomstperspectief voor deze groep mensen, heeft ons gemotiveerd om een aantal trajecten te ontwikkelen waarbij de mens en de persoonlijke benadering voorop staat: MaatschappelijkFit-traject, WerkFit-traject en WerkErvaringsPlek (WEP). Met onze trajecten bieden wij een mooi en compleet programma om mensen die zelf niet direct weten hoe ze aan het werk komen met raad en daad bij te staan. Wij werken daarbij multidisciplinair. Dat wil zeggen dat onze medewerkers in staat zijn om oplossingsgericht te werken en ze over de juiste expertise beschikken om de deelnemers te begeleiden. 

Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn een van onze succesfactoren. Allen hebben een HBO+ werk- en denkniveau,  en door de jaren heen veel coachingservaring in de praktijk opgedaan. Daarnaast weten zij hoe de arbeidsmarkt in elkaar steekt. Ze zijn op de hoogte van de laatste trends en hebben kennis van de benodigde competenties en vaardigheden in de verschillende beroepen per sector. Bovendien weten zij hoe het eraan toegaat op de werkvloer en wat de daar geldende normen, waarden en communicatievereisten zijn. 

Door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers voelen deelnemers zich vertrouwd en op hun gemak bij ons. Vanaf dag een van het traject werken wij actief aan het bouwen van een vertrouwensband met de deelnemers, die een vaste contactpersoon hebben. Persoonlijke aandacht is essentieel gedurende het hele traject. Deze aanpak is verankerd in onze manier van werken. Daarmee bieden wij onze deelnemers een sociaal veilige (leer)omgeving met een duidelijke structuur. De kerncompetities van onze medewerkers zijn integer handelen, het hebben van empathisch vermogen, het spreken van “de taal” van de deelnemers en duidelijk en open kunnen communiceren. Deze combinatie van factoren komt de vertrouwensband tussen de deelnemer en zijn vaste coach/begeleider ten goede, wat essentieel is om deelnemers effectief te kunnen begeleiden in hun ontwikkeltraject. 

Nazorg

De vertrouwensband en het feit dat we volledig op de hoogte zijn van de ambities, competenties, aandachtspunten en risicofactoren van de deelnemer, zorgt ervoor dat de we uiterst effectief vinger aan de pols kunnen houden in de periode tussen de trajecten en tijdens de werkstage. Ook in deze periode, wanneer de deelnemer iets minder bij ons over de vloer komt, blijven wij proactief bezig om de kans op terugval in oud gedrag of aangeleerde vaardigheden te reduceren.