MaatschappelijkFit-traject

Ons MaatschappelijkFit-traject is een individueel begeleidingstraject voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een baan vinden en werken is voor sommigen helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen heeft zomaar baankansen binnen handbereik, en aan het werk gaan is niet voor iedereen een-twee-drie weggelegd. Het doel van ons MaatschappelijkFit-traject is dat de deelnemers structurele stappen zetten naar meer sociale participatie, toekomstperspectief krijgen en hun bestaanszekerheid vergroten.

Empowerment om eigen kracht te vinden

en die te activeren

Hoe gaat het in zijn werk

Het MaatschappelijkFit-traject biedt deelnemers individuele begeleiding bij hun persoonlijke ontwikkeling naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Tijdens dit traject richten we ons op persoonlijke groei, met een focus op empowerment en het trainen van de deelnemer om grip op het eigen leven te krijgen. Wij werken volgens een methodische aanpak, met vastomlijnde stappen en zorgvuldig geformuleerde doelstellingen. Die zijn de leidraad van het MaatschappelijkFit-traject op maat. Kernbegrippen zijn haalbaar perspectief, motivatie, eigen regie en bestaanszekerheid. In onze methodiek staat het ontwikkelplan en motiverende gespreksvoering centraal. Alle trainingen en coachingsessies vinden plaats op onze locatie aan de Regulusweg 5 te Den Haag.

Intakegesprek en persoonlijk ontwikkelplan

De basis van het MaatschappelijkFit-traject is altijd een uitgebreid intakegesprek met de deelnemer. De bevindingen worden uitgewerkt tot een persoonlijk ontwikkelplan. Met realistische leerdoelen, een haalbaar toekomstperspectief en wat nodig is om problemen beheersbaar te maken of op te lossen. Het ontwikkelplan biedt houvast en focus, en vergroot de slagingskans en effectiviteit. 

Empowerment

Een belangrijk onderdeel van het MaatschappelijkFit-traject is empowerment, een bewustwordingsproces om deelnemers te stimuleren hun eigen kracht te vinden en die te activeren. (Sociale) vaardigheden worden ontwikkeld en er wordt gewerkt aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Door persoonlijke groei leert de deelnemer op een andere manier kijken naar de eigen rol en verantwoordelijkheden in het dagelijkse leven en de maatschappij.

Wat levert het MaatschappelijkFit-traject op

Acute problematiek wordt zoveel als mogelijk is beheersbaar gemaakt of opgelost, zodat de deelnemer zich nu echt kan gaan richten op ontwikkeling naar werk. Deelnemers die het MaatschappelijkFit-traject afronden en klaar zijn voor re-integratie en werk, stromen door naar vrijwilligerswerk of ons WerkFit-traject.