Wat is SROI

SROI – oftewel Social Return On Investment – is in het leven geroepen om meer werkgelegenheid en toekomstbestendigheid te creëren voor kwetsbare doelgroepen in onze samenleving die een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij opdrachten van de Rijksoverheid is het verplicht om 2 tot 5 procent van de gerealiseerde contractomzet te besteden aan SROI. 

Transparante en heldere communicatie

Hoe gaat het in zijn werk

SROI kent op hoofdlijnen drie pijlers: kandidaten werven en een stage aanbieden, sociale projecten en sociaal inkopen. Door decentraal beleid kunnen de belangrijkheid en invulling van deze pijlers verschillen per opdrachtgever.

Onze samenwerkingen op het gebied van SROI

Wij hebben een aantal mooie samenwerkingen op het gebied van SROI waar wij met trots en passie invulling aan geven. Een voorbeeld hiervan is een intensief traject met Eiffel Projects, met allerlei activiteiten gericht op de ontwikkeling van onze kandidaten. 

Zullen wij ook samenwerken?

Benieuwd hoe u invulling aan SROI kunt geven en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Wij vertellen u er graag meer over en denken mee over praktische oplossingen en een nuttige toepassing binnen uw organisatie. Neem gerust contact met ons op als u dit persoonlijk met ons wil bespreken.