Onze kernwaarden geven aan wat opdrachtgevers, deelnemers en overige stakeholders van ons mogen verwachten. Het zijn die zaken waarin wij willen uitmunten en waar we met meer dan 100% voor gaan! Alle trainingen en coachingsessies vinden plaats op onze locatie aan de Regulusweg 5 te Den Haag. Op deze locatie hebben wij naast de trainingsruimtes ook ruimtes waar we vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren. 

“Een kans krijgen levert loyale medewerkers op”

Voor onze samenwerkingspartners

  • Wij willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn bij wie afspraak ook echt afspraak is. 
  • Het streven is een constante kwaliteit van onze dienstverlening. 
  • Wij hanteren een methodische aanpak en vaste structuur om deelnemers effectief en succesvol te begeleiden in het vergroten van hun zelfredzaamheid of ontwikkeling naar werk. 
  • Door deze methodische aanpak te combineren met eigen praktijkkennis een hebben wij extra expertise in huis. 
  • De communicatie is zoals u mag verwachten: transparant en helder. 

Voor de deelnemers

  • Persoonlijke aandacht en het creëren van een vertrouwensband vinden wij heel belangrijk. Wij willen dat deelnemers zich thuis voelen bij ons en dat we iedereen een sociaal veilige leeromgeving kunnen bieden. Een omgeving waar deelnemers zich gehoord, gezien en op hun gemak voelen. En waar zij zich kwetsbaar op durven én kunnen stellen. Dit draagt bij aan een positieve verandering en vergroot een open houding ten aanzien van de begeleiding in de trajecten.  
  • Het hart van onze locatie is onze grote keuken, waar iedereen samenkomt. Dit is de plek waar geslacht, afkomst, achtergrond of geloof geen rol speelt en iedereen met elkaar praat en plezier maakt. Voor deelnemers die moeite hebben met het aanknopen van gesprekken, is dit de plek  waar we ze begeleiden bij het oefenen van sociale vaardigheden.
  • De coffeecorner op de begane grond van ons bedrijfsverzamelgebouw ook onderdeel van AlleHandenWerk. Dit is een WerkErvaringsPlek (WEP) waar wij onze deelnemers de mogelijkheid bieden om hun vaardigheden te verder te ontwikkelen en te ontdekken hoe hun talenten het beste tot hun recht komen. De klanten van de coffeecorner dragen direct een steentje bij aan het ontwikkeltraject van onze doelgroep.

Meer weten over onze kernwaarden? Vraag het ons!