Passend werk

Matching

AlleHandenWerk richt zich op een duurzame invulling van de vraag op de arbeidsmarkt, in kwaliteit én kwantiteit. Doordat AlleHandenWerk zowel werkzoekenden als werkgevers met de meeste zorgvuldigheid in kaart heeft gebracht, is vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Hoe beter AlleHandenWerk dit doet, hoe beter de match tussen werkgever en werknemer zal zijn.

AlleHandenWerk blijft werken aan werk: er wordt onophoudelijk gezocht naar nieuwe vacatures en de pool van werkzoekenden blijft groeien.

Succesvol solliciteren

Solliciteren is niet iets dat tot de dagelijkse bezigheden behoort. Het kan voor een kandidaat moeilijk zijn zich tijdens de korte duur van het sollicitatiegesprek zo optimaal mogelijk te presenteren. Daarom helpt AlleHandenWerk de kandidaten bij de voorbereiding op hun sollicitatie: door het aanreiken van de juiste handvatten heeft de kandidaat meer kennis en vaardigheden om het sollicitatiegesprek tot een goed einde te kunnen brengen.

Een succesvolle sollicitatie staat of valt dus met een gedegen voorbereiding. Ook hier is de motivatie van de kandidaat van doorslaggevend belang. AlleHandenWerk leert de kandidaat zich vooraf te verdiepen in het bedrijf en zo bijvoorbeeld te weten te komen om wat voor bedrijf het gaat, welk type mensen er werken en wie de leidinggevende is. De website van het bedrijf biedt een schat aan informatie. Hoe beter de voorbereiding, hoe meer de kandidaat op zijn of haar gemak zal zijn om vragen te stellen en persoonlijke belangstelling te tonen. Een goedlopend gesprek met een duidelijke klik tussen de kandidaat en potentiële werkgever vergroot de kans op werk.