Educatie

Selectie en inventarisatie

Het traject naar het vinden van werk of invullen van een vacature begint met een gerichte selectie van kandidaten, bedrijven en organisaties. Wij betrekken hierbij zowel werkzoekenden als werkgevers waarmee we samenwerken. Het doel hiervan is het vergroten van het slagingspercentage van een succesvolle doorstroom van kandidaten.

Motivatie, kennis en ervaring

AlleHandenWerk start allereerst met het in kaart brengen van de motivatie van de werkzoekende. We kijken breed naar wat een kandidaat bezighoudt en wat verdere interesses zijn. Van het grootste belang is dat een kandidaat wil werken aan zichzelf. Niet alleen voor zijn of haar eigen toekomst, maar ook die van het bedrijf of de organisatie.

Uiteraard inventariseren wij ook welke kennis en ervaring aanwezig zijn en over welke competenties en vaardigheden de werkzoekende beschikt. Alle opgedane ervaring telt.

Aanvullende educatie

Een belangrijk onderdeel bij de inventarisatie is het op waarde schatten van de aanwezige motivatie, kennis en vaardigheden. Parate kennis en vaardigheden sluiten bij voorkeur zo goed mogelijk aan bij de beschikbare vacature. Het kan echter zijn dat een kandidaat genoeg in zijn of haar mars heeft, maar een specifiek onderdeel aandacht nodig heeft waardoor extra opleiding gewenst is. Samen met de kandidaat worden de mogelijkheden voor een aanvullende opleiding bekeken en in de vorm van een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd. Ook ambities van de kandidaat zelf kunnen hierin worden meegenomen. Bij dit persoonlijk opleidingsplan wordt de werkgever zoveel mogelijk betrokken.

Kandidaten kunnen al binnen een maand de vereiste certificaten behalen. Vaak gaan de kandidaten groepsgewijs het opleidingstraject in. Dit heeft als meerwaarde dat de kandidaten elkaar stimuleren en van elkaar kunnen leren.